strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w BrodnicyNa konferencji naukowej

Pani Iwona Zielińska reprezentowała CKZiU na konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu Służb Sanitarnych w Polsce.

Z okazji przypadającej w 2020 roku setnej rocznicy Służb Sanitarnych w Polsce 26 listopada 2019 r. we Włocławku odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez włocławskie instytucje: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny oraz Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Główny Inspektor Sanitarny dr hab. med. Jarosław Pinkas oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dr n. o zdr. inż. Jerzy Kacprzak.

Konferencja zgromadziła liczne grono osób, które na co dzień miały i mają do czynienia z szerzeniem oświaty zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Uczestnicy wysłuchali m.in. referatu „Zdrowotne znaczenie przyjaźni w relacjach międzyludzkich”, wygłoszonego przez prof. dra hab. R. Ossowskiego z Wydziału Psychologii UKW w Bydgoszczy, oraz referatu pt. „Szczepmy się, bo zdrowie jest jedno” – zaprezentowanego przez dr n. med. Iwonę Paradowską-Stankiewicz – Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii NIZP w Warszawie. Obecny na spotkaniu PWIS w Bydgoszczy dr Jerzy Kacprzak przypomniał wszystkim, jak ważną rolę zdrowotną, oświatową i profilaktyczną odgrywały Służby Sanitarne w początkach odradzającej się Drugiej Rzeczypospolitej.

 

450 lat unii lubelskiej

Uczniowie klasy III a Technikum Logistycznego przygotowali wystawę upamiętniającą 450. rocznicę unii polsko – litewskiej.

W 2019 r. przypada 450. rocznica podpisania w Lublinie unii pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim. Dzięki temu wydarzeniu, w 1569 roku powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, istniejąca do 1795 roku monarcha elekcyjna – ówcześnie największe państwo na kontynencie europejskim.

Uczniowie klasy 3aTL przygotowali wystawę przypominającą społeczności CKZiU to ważne wydarzenie. Zaprezentowali na niej repliki rycin, obrazów i map Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku. Zainteresowani mogli oglądać i przeczytać noty historyczne dotyczące m.in. obrazów: „Chrzest Litwy” W. Ciesielskiego, „Zygmunt August z Barbarą” Jana Matejki, „Przysięga królowej Jadwigi” Józefa Simmlera, a także: „Kaplica Trójcy Świętej na zamku lubelskim”, „Akt unii lubelskiej”, „Widok Lublina” oraz „Ubiory w dawnej Polsce”. Na wystawie znalazły się też mapy połączonych unią 1 lipca 1569 roku: Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Wystawa była prezentowana od 15 do 27 listopada w CKZiU przy ul. Mazurskiej 28, a od 3 do 12 grudnia – przy ul. Karbowskiej 29.

Uczniowie przygotowywali materiały źródłowe i plansze wystawowe pod kierunkiem pani Iwony Zielińskiej. Przy ul. Karbowskiej wystawę koordynuje pani Justyna Bartoszewska.

Sukces przyszłego informatyka

Jakub Hoga – uczeń klasy IV b Technikum Informatycznego – rozpoczął cykl szkoleń  w Międzynarodowej Firmie Atos zajmującej się branżą informatyczną.

Jest jednym z 15 uczniów z Polski, którzy pomyślnie przeszli dwuetapowy konkurs Juniors Academy adresowany do uczniów klas maturalnych technikum oraz liceum. Wraz z pozostałymi finalistami podczas 6 weekendów będzie uczestniczył w wykładach i warsztatach z zakresu najnowszych technologii w branży IT oraz zajęciach praktycznych związanych z pracą na stanowisku Big Data & Security. Warsztaty przeprowadzą eksperci firmy Atos. Najlepsi uczestnicy mogą liczyć na pracę w firmie, która gwarantuje nie tylko dobre zarobki, ale też szansę rozwoju, doskonalenia umiejętności. Wszyscy uczestnicy zdobędą nowe doświadczenia oraz wiedzę, która z pewnością będzie przydatna w każdej pracy informatyka.

Laureatka Konkursu Krasomówczego

Kinga Keczmer – uczennica II klasy  Technikum Hotelarstwa- zajęła III miejsce w XLIV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, który odbył się w dniach 23-24 listopada br. w Golubiu Dobrzyniu.

W centralnych eliminacjach konkursu na golubskim zamku rywalizowało 23 najlepszych mówców z całej Polski. Każdy z nich przygotowywał dwa wystąpienia związane z turystyką, krajoznawstwem i historią kraju. Zwykle były to wypowiedzi poświęcone własnemu regionowi.

Kinga zaprezentowała 10-minutową wypowiedź pt. Żenić się czy nie – rola swata w tradycji ludowej powiatu brodnickiego”. Podczas ścisłego finału znalazła się w gronie 5 najlepszych krasomówców. W ciągu 15 minut opowiadała o ludowej tradycji kulinarnej Pojezierza Brodnickiego. Następnie wygłosiła improwizowaną mowę na wylosowany temat – „Moje marzenia i plany życiowe”. Jurorzy (m.in. aktorka Zofia Czernicka oraz zajmujący się kulturą słowa prof. UMK Władysław  Sawrycki ) oceniali: zgodność treści wystąpienia z tematem, konstrukcję wypowiedzi, sugestywność, jasność myśli, płynność, poprawność wyrażania się, bogactwo języka i jego barwność, dostosowanie tekstu do osobowości i wieku uczestnika oraz kontakt ze słuchaczami. Kinga zajęła III miejsce. Jest to duży sukces uczennicy, którą przygotowywała pani Marzena Janiszewska.

Bankiet dla uczestników Kongresu Przedsiębiorczości

14 listopada br. uczniowie CKZiU klas o profilu gastronomiczno – hotelarskim pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych przygotowali bankiet dla uczestników III Kongresu Przedsiębiorczości, organizowanego przez Fundację Przedsiębiorczości Synergia.

Zarówno słodkie wyroby serwowane podczas przerw kawowych, jak i potrawy podawane w czasie lanchu spotkały się z dużym uznaniem uczestników Kongresu. Chwalono przede wszystkim smak potraw i piękne dekoracje stołów, estetykę podania posiłków. Uczestnicy Kongresu docenili też profesjonalną i miłą obsługę. Przygotowanie poczęstunku wymagało dużego nakładu pracy, było dla uczniów świetną formą praktyki przygotowującą do przyszłej pracy. Uznanie gości dostarczyło wiele satysfakcji zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Prygotowaniem bankietu zajmowali się nauczyciele przedmiotów zawodowych, panie Joanna Laskowska, Beata Jaczewska, Katarzyna Michalska i Beata Psuty. Pomocą służyli uczniowie, którzy równiez obsługiwali gości Kongrsu. 

Grupa uczniów CKZiU uczestniczyła również w prelekcjach i wykładach Kongresu.

 

Konkurs "Rusz Głową"

14 listopada br. w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy na ulicy Karbowskiej odbył się Szkolny Konkurs Matematyczno – Logiczny RUSZ GŁOWĄ, przeznaczony dla uczniów klas 1 – 3 Technikum oraz Szkoły Branżowej.

Konkurs ma celu rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, popularyzowanie łamigłówek liczbowych i układanek logicznych, a także umiejętności twórczej współpracy w zespole. Zadania konkursowe przygotowały panie Agnieszka Żbikowska, Jolanta Kozłowska i Anna Musierowicz. Patronat nad imprezą objęła Fundacja Kreatywnego Umysłu pod przewodnictwem prezesa Arkadiusza Dejnarowicza, pomysłodawcy i realizatora zajęć dla dzieci i młodzieży „Mój-robot”.

Konkurs cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że nie wszyscy chętni mogli wziąć w nim udział – decydowała kolejność zgłoszeń. Do rywalizacji przystąpiło 10 zespołów z następujących klas: 1B4, 2TM, 2TE, 1E5, 1BG5, 1aTI4, 1aL4, 3TMR, 1G4, 1TŻ5. Konkurs rozpoczął się od rozgrywek zespołowych. Uczniowie zmagali się z metalowymi i drewnianymi układankami logicznymi, ubongo, kostką Rubika i sudoku. W kategorii indywidualnej uczestnicy układali niestandardowe kostki, pochodne kostki Rubika. Zarówno w rywalizacji zespołowej, jak i indywidualnej liczył się czas wykonania zadania. Zwyciężyła drużyna z klasy I czteroletniego Technikum Budownictwa: Szymon Wesołowski, Kewin Bonawenturski , Jakub Manerowski i Maciej Wróblewski. II miejsce zajęła klasa II Technikum Mechatronicznego: Wiktor Paliński, Marcin Pietrucha, Wojciech Knuth i Hubert Borowski. III miejsce wywalczyła klasa I pięcioletniego Technikum Ekonomicznego: Martyna Badziąg, Ewelina Choińska, Martyna Kamińska i Michał Szwaracki.

W rozgrywkach indywidualnych najlepszy był Mikołaj Więczkowski z klasy II Technikum Ekonomicznego. II miejsce zajął Michał Szwaracki z klasy I pięcioletniego Technikum Ekonomicznego, a III – Szymon Wesołowski z I klasy czteroletniego Technikum Budownictwa. Nagrody laureatom wręczyli: fundator - Arkadiusz Dejnarowicz, prezes Fundacji Kreatywnego Umysłu; Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Stanisław Czajkowski oraz wicedyrektor CKZiU Jarosław Hiszpański. Konkurs zakończyła pani Jolanta Motylińska prezentacją układania niestandardowych kostek Rubika.

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

  • stolkar
  • sits
  • kombud
  • vorwerk-autotec
  • hildebrandt
  • behrendt
  • gotec
  • cofresco
  • wok
  • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)